Kostel svatého Michala v Brně

Aktuality

Jsme jedno a není nám to jedno

Duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. V pátek 9. dubna od 18.30 hodin mše svatá, přednáška, adorace v našem kostele. Více na webu CRSP.

Inspirace do velikonoční doby

Webové stránky Velikonoce.cz vám pomohou prožít velikonoční dobu:

Najdete inspirace k netradičním aktivitám, tvoření, luštěnkám, Velikonoční Dobble

Najdete zde novou velikonoční pobožnost Cesta světla (Via Lucis). Ve čtrnácti zastaveních velikonoční pobožnosti Cesty světla, která byla poprvé oficiálně slavena v římských katakombách v roce 1990, můžeme vstoupit do fascinujících a radostných událostí následujících po Ježíšově zmrtvýchvstání a připojit se k těm, kteří jsou ohromeni hloubkou a smyslem všeho, co se začalo odvíjet od onoho velikonočního rána, kdy ženy nalezly prázdný hrob. Zároveň jsme pozváni, abychom spolu s apoštoly a dalšími lidmi uznali Ježíše Krista za svého Pána a Boha.

Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách

Pokud jste nemohli být v kostele a nechat si požehnat pokrmy, nezoufejte, může si požehanat u vás doma.

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.
Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13.

Ke stažení ve formatu PDF ZDE nebo níže: …více

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – neděle 4. dubna 2021

Budeme slavit bohoslužby:

  1. on line livestream zvláště pro mládež; 5:45 – začátek vysílání, úvod do liturgie; 6:00 – vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
  2. 9:00 mše svatá s komunitou Egidio
  3. 10:30  mše svatá
  4. 18:30 mše svatá

Křížová cesta po Brně – příběh utrpení a nadějí člověka

Křížová cesta se většinou zobrazuje jako historická událost Ježíšovy cesty na Golgotu. V zastaveních najdeme i odraz našich současných událostí. I dnes jsou ve světě nespravedlnosti, zloba, násilí, bolesti a beznaděje. …více

Velikonoční bohoslužby především pro mladé z našeho kostela

Bohoslužby na Zelený čtvrtek, Velký pátek a vigilii slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budeme slavit v našem kostele se skupinou mladých z komunity Emmanuel a Střediska Radost – Amerika. Budeme rádi, když se k nám připojíte a zažijeme společně kousek Velikonoční radosti. Odkaz na livestream všech dní. Jednotlivé dny: …více

Velikonoce 2021 v katedrále s biskupy

Někteří musíte zůstat doma, a budete sledovat bohoslužby a obřady prostřednictvím sdělovacích prostředků. V rámci toho můžeme prožít společenství s biskupy v katedrále a tak posilovat jednotu diecéze. Velikonoční bohoslužby a obřady v katedrále sv. Petra a Pavla můžete prožívat on-line prostřednictvím YouTube kanálu Katedrála Petrov“; v jednotlivé dny:

Zelený čtvrtek

7.00 hodin Denní modlitbě církve – breviář

9.00 hodin –  missa chrismatis – otec biskup Vojtěch.

17.30 hodin – otec biskup Pavel. Přenáší také Radio Proglas.

…více

Inspirace na Svatý týden a Velikonoce

Webové stránky Velikonoce.cz vám pomohou prožít Svatý týden a Velikonoce i v omezených možnostech dnešních dní. Můžete vyhledávat v nabídce programů podle jednotlivých dnů, podle věkového zaměření (pro děti, mládež, rodiny, seniory). Naleznete zde křížové cesty v přírodě, kde můžete spojit modlitbu křížové cesty s pohybem na čerstvém vzduchu v rámci vašeho okresu. …více

Noví donátoři pro náš kostel

Pokud se v letošním roce nově zaregistrujete jako donátoři a přispějete do fondu PULS bude příspěvek našeho kostela za rok 2021 snížen o 500 Kč za každého nového donátora. V době omezeného konání kostelních sbírek můžete podporovat svoji farnost prostřednictvím donátorství.

Darujte ve prospěch farnosti Brno-sv. Michal:

Předem děkujeme.

Jak pulsujeme

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. …více

Loterie svatého Josefa

Svatý Josef je mimořádnou osobností pro svou úlohu v dějinách spásy. Tento světec a mocný přímluvce žil svůj život jako obyčejný, nenápadný, pokorný, avšak statečný člověk. Proto může být blízký každému z nás – obzvlášť v Roce svatého Josefa. Vstupme do „Loterie svatého Josefa“ a vylosujme si některou vlastnost inspirovanou životem tohoto světce. Výhrou nám bude radost z každého malého kroku na cestě k Bohu.

Slavnosti svatého Josefa – 19. 3. a Zvěstování Páně – 25. 3.

Na bohoslužby 19. 3. a 25. 3. ve 20 hodin se prosím rezervujte ZDE.

Postní duchovní obnova – Návrat k lásce

se uskuteční  13. 3. 2021 online od 14.00 do 20.00.
Na programu jsou dvě zamyšlení (P. Petr Beneš, farář Brno-Židenice; P. Jiří Janalík, školní kaplan Biskupského gymnázia); večerní modlitba – kající bohoslužba, která nás připraví na dobrou svátost smíření před Velikonocemi. Každý se může připojit na YouTube kanále Live 4G. Během duchovní obnovy bude možné si popovídat přes telefon s knězem, nebo požádat o přímluvnou modlitbu.

Nedělní návštěva kostela

Platí nadále dispenz, slavte neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo v malém společenství. Hlaste se prosím přes rezervaci na nedělní mše svaté: https://rds-michal-brno.reservio.com/. Lektoři Božího slova na sobotní a nedělní bohoslužby se prosím zapisujte zde: https://1url.cz/4z6EK. Ačkoliv je to pro nás všechny nepříjemné, je to nutné pro bezpečné fungování. Přijďte deset minut před začátkem bohoslužby. Děkujeme za pochopení. Bez registrace je úterý, čtvrtek, sobota ve 20 hod.

Protože nemůžeme všichni slavit bohoslužby, proto v neděli po dopolední bohoslužbě od 11.30 do 12 hodin můžete přijít do kostela k modlitbě a svatému přijímání, slavení svátosti smíření.

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021 v Diecézní charitě Brno podle prvních průběžných výsledků vynesla 17 285 538 korun. Diecézní charita Brno upřímně děkuje všem, kteří Tříkrálovou sbírku podpořili. Kvůli náročným podmínkám je dosavadní výtěžek ve srovnání s loňskou sbírkou o 12 954 007 korun menší. Sbírka do pokladniček skončila 24. ledna, přispět ale lidé stále mohou online až do konce dubna na webu www.trikralovasbirka.cz. Více v Tiskové zprávě DCHB zde.

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2021 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva