Kostel svatého Michala v Brně

Aktuality

Modlitby matek v našem kostele 24.–26. září 2021

Modlitební triduum

  • pátek mše sv. v 17.00 h a na ni naváže adorace (o. Jiří Mikulášek)
  • sobota mše sv. v 17.00 h a na ni naváže adorace (o. Mariusz Sierpniak)
  • neděle adorace v 17.00 h

Bližší informace:

Mgr. Markéta Klímová, MSc
národní koordinátorka
Modlitby matek-hnutí křesťanských matek
email: hnuti-mm@email.cz
tel.: 774 618 822
www.modlitbymatek.cz

Teologické večery podzim 2021

V podzimním cyklu bude možnost vyslechnout přednášky doc. Dr. Petra Marečka, Th.D.; doc. Ing. Dr. Pavla Kopečka, Th.D. a Mgr. Stanislava Drobného, Th.D.

Od 17.30 hodin se představí biblické postavy: Nikodém, Samaritánka, Tomáš, Marie Magdalská a učedník, kterého Ježíš miloval. Od 18.45 hodin se můžete více zamyslet nad bohoslužbu v době pandemie Covid-19 nebo nad Božím zjevením.

Kurz se bude konat v sále Biskupství brněnského v Brně, na Petrově 2, za katedrálou vždy ve čtvrtek 23. září, 7. a 21. října, 4. a 18. listopadu 2021 od 17:30 do 20:00 hodin. …více

Benefiční koncert v Denisových sadech 12. 9.

Benefiční koncert pro Salesiánské misie v Bulharsku bude 12. září 2021 od 16.00 hodin v brněnských Denisových sadech. Součástí koncertu bude bohatý doprovodný program a představení díla Salesiánů ve Staré Zagoře v Bulharsku. Na koncertě bude možné přispět na tento projekt a také si za dobrovolný příspěvek vybrat z různých dárkových a upomínkových předmětů přímo z Bulharska. Program a více informací ZDE. Plakátek ZDE.

Setkání dobrovolníků v duchovní službě nemocným a seniorům

Zveme všechny dobrovolníky v duchovní službě nemocným a seniorům na společné setkání 2. října 2021 v Brně na Petrově 9.

Program setkání:

  • 9.00 přednáška a diskuze: P. Mgr. Jindřich Kotvrda, Mth, PsL, PD a Marek Richter: O naslouchání
  • 11.30 mše svatá v katedrále
  • 13.00 individuální rozhovory dle potřeby

Přihlášky zasílejte, prosím, nejlépe do poloviny září na adresu dobrovolnikpp@dieceze.cz

Srdečně zvou zvou nemocniční kaplani o.Leo Zerhau a s.Františka Majerčíková, DKL

Pro všechny, kdo hledají smysl života…

Každý, kdo přemýšlí o smyslu života, by měl dostat příležitost prozkoumat křesťanskou víru, mít možnost zeptat se na co chce a říct, co si myslí. Kurz Alfa je krátký úvod do současného praktického křesťanství.

Srdečně zveme na nejbližší běh kurzu Alfa v Brně. Úvodní večer startuje už 30. 9. 2021 v 19:00 hodin. Více zde: http://brno.alfakurzy.cz/

…více

Letní kino ve čtvrtek 26.8. v Zahradách pod Petrovem

Budeme promítat – Jan Werich: Když už člověk jednou je…

Akce probíhá v Zahradách pod Petrovem – 26. 8. 2021 od 19:45, v případě deště ve vnitřních prostorách.

Více informací:

Na webu: http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/chill-out-pod-petrovem/

Na Facebooku: https://www.facebook.com/events/312270397107291

Vstupné je zdarma!

Pouť po stopách svaté Ludmily: 21.–22. 9. 2021

Spolek Spokojený senior – KLAS pořádá dvoudenní putování po stopách svaté Ludmily. Navštívíme hradisko Levý Hradec, Budeč, obec Svatý Jan Pod Skalou a Tetín. Zajištěna je doprava společným autobusem, ubytování, strava, služby průvodce a duchovní doprovod. Více informací na plakátku nebo na webu Spolku.

17. diecézní pouť rodin

Každoroční setkání rodin s bohatým duchovním i doprovodným programem proběhne 28. srpna 2021 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou.

Více zde Diecézní pouť rodin • CRSP

Plakátek zde.

Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Centra pro rodinu a sociální péči v Brně

Biskupství brněnské vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa ŘEDITEL/KA Centra pro rodinu a sociální péči v Brně s datem nástupu od 1. ledna 2022. Bližší podrobnosti na webových stránkách Biskupství brněnského: Výběrové řízení na obsazení místa ředitele Centra pro rodinu.

Den Brna 2021

V rámci letošních oslav Dne Brna bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle slavit v katedrále svatých Petra a Pavla v neděli 15. srpna 2021 v 10.30 hodin pontifikální bohoslužba na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna.

Koncert v Zahradách pod Petrovem – Societas Incognitorum s programem MADRIGitALL v 17 hodin.

Kurz dobrovolník v pastorační péči o nemocné

Kurz je určen lidem, kteří budou pomáhat v duchovní péči o staré a nemocné lidi. Zájemci v něm budou uváděni do služby doprovázení nemocných a seniorů, která vychází z křesťanské víry. Součástí kurzu jsou přednášky z teologie, religionistiky, psychologie, etiky i praxe u nemocných.

Podrobnosti o kurzu najdete na webu Pastoračního střediska. Přihlašujte se na emailu: dobrovolnikpp@dieceze.cz.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Biskupství brněnského a statutárního města Brna.

12854

 

Benefiční koncert pro jižní Moravu

Srdečně vás zveme na charitativní koncert v sobotu 31. července 2021 v 18:00 hodin v našem kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí.

Na programu: G. Ph. Telemann, J. Bodin de Boismortier, J. M. Hotteterre

Lukáš M. Vytlačil – barokní flétny

Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na podporu obnovy kostelů poškozených tornádem na jižní Moravě.

Pokud nemůžete přijít na koncert, můžete darovat do sbírky: https://donator.cz/donator/hodoninsko

Více na FB: https://www.facebook.com/events/178890170955159

První Světový den prarodičů a starých lidí

V neděli 25. července se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí. Svatý otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20).

Papež v té souvislosti poukázal na trojici pilířů, jejichž obnova přísluší právě nejstarší generaci: sny, paměť a modlitba. První – totiž pilíř snů – odkazuje ke spojenectví mezi mladými a starými: „Kdo, ne-li mladí, může převzít sny starších a pokračovat v nich? K tomu je však třeba neustávat ve snění, v pěstování snů o spravedlnosti, míru a solidaritě…“ Videoposelství a celý text poselství papeže Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210623papez-ke-dni-prarodicu-strezte-koreny-predavej-viru-mladym-a-pecujte-o-nejmensi

Odpustky se udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl papeže) věřícím, kteří se při této příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu nebo jiných oslav po celém světě. Pro získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci. Více: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210623odpustky-ke-svetovemu-dni-prarodicu-a-starych-lidi

 

 

Pouť v kapli u sv. Anny ve Fakultní nemocnice u sv. Anny

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně bude v kapli sv. Anny slavnostní bohoslužba 24. 7. ve 14,30 hodin. Mši svatou bude sloužit o. Pavel Havlát.

Poutsvanna2021(1)

 

Dary za rok 2021 – vyšší odpočet základu daně

Novelizací zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb. je pro rok 2021 mimořádně navýšena odpočitatelná položka daru církvi fyzických i právnických osob na 30 % základu daně (v předchozích letech max. 10 %). Darovat můžete ve prospěch farnosti Brno-sv. Michal:

Pokud se v letošním roce nově zaregistrujete jako donátoři a přispějete do fondu PULS, bude příspěvek našeho kostela za rok 2021 snížen o 500 Kč za každého nového donátora. Pokud přispějete do Fondu PULS dostanete Potvrzení o darech k daňovým účelům automaticky.

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2021 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva