Kostel svatého Michala v Brně

Aktuality

Dárcovství – fond PULS

Milí farníci, minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS. …více

Na slavnost sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 29. září bude mše svatá už v 18 hodin

Na titulární slavnost našeho kostela bude mše svatá v úterý 29. září 2020 už v 18 hodin. Mše svatá ve 20 hod výjimečně nebude. Mši svatou bude slavit o. Robert Benno Štěpánek. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Mši svatou zpěvem doprovodí Svatomichalská gregoriánská schola. Plakát zde:  2020-09-29 Brno-Michal

Mi 20

Teologické večery budou

Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí podzimní cyklus přednášek od 24. září 2020 od 17 hodin v sále na Petrově 2. …více

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělní  bohoslužbě. Také doporučuje všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. To platí i pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.

…více

Četba Božího slova při nedělních bohoslužbách

Pokud chcete předčítat Boží slovo v našem kostele, tak prosím využijte rezervační systém. ZDE si můžete předem REZERVOVAT nedělní čtení (1. a 2. čtení). Výhodou je, že se můžete předem připravit. …více

Slavnost sv. Pia z Pietrelciny 23. 9. v kostele sv. Michala v Brně

Slavnost sv. Pia z Pietrelciny, kněze

17 hodin zamyšlení o sv. Piovi – P. Pacifik Matějka, OFMCap.

17.30 hodin animovaná adorace, možnost slavit svátost smíření

18.30 hodin mše svatá

požehnání ostatky sv. Pia

Modlitební triduum – vedou o. Jiří Mikulášek a Modlitby matek

Těšíme se na společné spojení v modlitbě před Pánem, které se uskuteční v našem kostele u sv. Michala ve dnech 25. – 27. 9. 2020. Vzájemná láska a společná modlitba nás činí silnými.

PROGRAM

…více

Podívej se na svět z nové perspektivy

Setkání pro lidi, kteří se chtějí bavit o náhledech na život, na svět a na křesťanskou víru. Kurz alfa je krátký úvod do současného praktického křesťanství.

Podzimní kurz Alfa bude zahájen 1. října 2020 v 19.00 hodin při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů.) Čeká Vás teplá večeře, uvítání, přednáška, káva a zákusek, a poté diskuse ve skupinkách o tématu večera.

Organizátoři uvítají přihlášení předem na brno@alfakurzy.cz nebo telefonním čísle 737 836 326. Účast je zdarma. Více informací na http://www.brno.alfakurzy.cz/

Teologický kurz

Teologický kurz bude probíhat od října 2020 do června 2021 dle stanoveného rozvrhu (17 sobotních setkání od 9 do 15 hodin). Kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání. Informace o kurzu, přihlášku ke stažení a data plánovaných sobot naleznete na https://kc.biskupstvi.cz/teologicky-kurz

Přednáška Zázraky imaginace: tvary a vzory liturgických oděvů v dějinách

Potřeba krásy se po staletí propisovala i do jednotlivých detailů liturgie. Přednáška bude 7. 9. v 16.30 hodin v našem kostele – na Angeliku – vstup z ulice Dominikánská. …více

Modlitební setkání 7. 9. od 16 hodin

Setkání je nejen pro členy mariánského hnutí Sv. apoštolátu Fatimy.

Začíná se modlitbou svatého růžence v 16 hodin a následuje mše svatá v 17 hodin slouží Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR z ČM Fatimy Koclířov.

Jsme jedno a není nám to jedno?

Duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. V pátek 11. 9. 18.30 – 20.30 hodin v našem kostele. Více na webu CRSP.

Mše svatá na první sobotu – 5. 9. 2020

Začínáme v 18.00 hodin modlitbou svatého růžence, poté bude mše svatá. Sloužit bude dominikán o. Metoděj Němec.

Slavnostní požehnání nové sochy ctihodného Martina Středy

Slavnostní požehnání nové sochy P. Martina Středy SJ bude dne 15. srpna 2020. Požehnání sochy je spojeno s poutní slavností Nanebevzetí Panny Marie a každoroční oslavou Dne Brna, který připomíná konečné odražení útoku švédské armády v tento den v r. 1645. Mše svatá začne v 10 hod., hlavním celebrantem bude otec biskup Vojtěch Cikrle.

Další doprovodný program: https://www.gotobrno.cz/akce/den-brna/

 

Chill out pod Petrovem

Zveme vás na tematické čtvrteční večery s názvem Chill out pod Petrovem.

Akce je pro širokou veřejnost, vezměte kamarády, známé. Přijďte s námi prožít příjemný čtvrteční cestovatelský večer 23. 7. od 18:30 hodin v Zahradách pod Petrovem v Brně. Můžete se těšit na cestovatelskou přednášku, stand up comedy a slam poetry. Podrobnosti ZDE. Další termíny akce jsou na plakátku. Vstup je zdarma.

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2020 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva