Kostel svatého Michala v Brně

Aktuality

Divadlo Víti Marčíka v Zahradách Pod Petrovem

V rámci oslav Dne Brna vystoupí v Zahradách pod Petrovem v neděli 14. srpna 2022 od 11 hodin s představením BAJAJA Vítězslav Marčík.

 

Diecézní pouť rodin

se uskuteční v sobotu 27. 8. 2022 nově v areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Pro celé rodiny bude připraven bohatý duchovní i doprovodný program: PLAKÁT

Bližší informace: https://www.crsp.cz/nabizime/duchovni-programy/diecezni-pout-rodin

II. Světový den prarodičů a seniorů -24. 7. 2022

Papež napsal k tomuto dni poselství: Přečíst si můžete ZDE.

Senioři mohou získat odpustky. Odpustky je možné získat za obvyklých podmínek (svátost smíření, přijetí Eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce): …více

Znovuposvěcení kostela sv. Michala

LP. 1679 dne 21.června byl znovuposvěcen chrám sv. Michala generálním vikářem hrabětem Janem Josefem Breunerem. Mše svatá bude ve 20 hodin.

Slavnosti v tomto týdnu

Ve čtvrtek 23.6. budeme slavit slavnost Narození svatého Jana Křtitele mší svatou ve 20 hodin. V pátek 24.6. oslavíme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova také ve 20 hodin.

Dvoudenní putování Broumovskem pro seniory

Navštívíme poutní místa Králíky, Vambeřice v Polsku, ale také Broumovský klášter a dalších místa. Zajištěna je společná doprava, ubytování, strava a doprovod kněze. Pouť se uskuteční v termínu 15.-16. 6. Více informací na webu spolku Spokojený senior – KLAS z.s. PŘIHLÁŠKY: info@spokojenysenior-klas.cz, tel. 730 805 857. Plakát ZDE.

 

Kampaň Týden pro rodinu probíhá od 7. do 15. 5.

Máloco kolem nás je tak nenahraditelné jako rodina. Pokládáme ji za poklad, za objekt zasluhující úctu, ocenění a potřebuje-li, pak i podporu. Letošní Týden pro rodinu chce vyzvednout nezaměnitelnost, nezastupitelnost a jedinečnost role každého člena rodiny.

V rámci každoročního Týdne pro rodinu od 7. do 15. května 2022 pořádá řadu zajímavých akcí také Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně.

CRSP Brno nabízí své programy:

Jsme jedno a není nám to jedno

Duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. V pátek 6. května 18.30 – 20.30 hodin v našem kostele. Více na webu CRSP.

Ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé

bude v neděli 8. května 2022 v 19:45 hod v kostele na Křenové. Průběh: zpěvy, žalm, čtení z Písma, ticho, rozjímání, přímluvy, modlitba Páně, u kříže, zpěvy.
Modlitbu zpěvem doprovodí sbor z Křenové. Více podrobností: www.farnostkrenova.cz

Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře

Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé,

příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla. …více

Brněnská pěší pouť do Křtin 2022

Pouť je určena pro všechny generace. Pojďme společně dle vzoru P. Martina Středy putujícího před téměř 400 lety právě do Křtin poděkovat Matce Boží za uchránění města Brna před švédskou přesilou i my za město Brno, jeho obyvatele… …více

Velikonoce

V našem rektorátním kostele se neslaví Velikonoční triduum – velikonoční třídení (Zelený čtvrtek večer – Velikonoční vigilie). Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou bohoslužby: 10:30, 15:00 – latinsky podle misálu z roku 1962, 18:30 hodin. Přehled bohoslužeb o velikonocích naleznete na https://www.ibohosluzby.cz/.

Na webu Velikonoce.cz můžete najít inspiraci pro velikonoce podle jednotlivých dnů, podle věkového zaměření (pro děti, mládež, rodiny, seniory).

 

 

Závěrečná přednáška Teologických večerů

Třetí a závěrečná přednáška Teologických večerů na jaře 2022 se uskuteční 7. dubna 2022 od 17.30 do 20 hodin na Petrově 2.

  • od 17,30 hodin

1) Synoda v procesu – ThLic. Petr Šikula: Aktuálně o synodě a jak bude pokračovat dále.

  • od 18,45 hodin

2) Průvodce starozákonní částí velikonoční vigilie – doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.: Uvidíte panorama dějin spásy, jak se rozvíjí v biblických textech (Ezechiel a doprovodné žalmy: Ez 36*; Žl 42–43*.)

Více zde.

Manželé jste zváni: Jsme jedno a není nám to jedno?

Duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. V pátek 1. dubna 18.30 – 20.30 hodin v našem kostele. Více na webu CRSP.

Postní putování pro seniory

Postní putování na Svatý Hostýn pro seniory ve středu 6. 4. Tématem putování bude motto „Nepřestávejme růst“, které je provede bohoslužbou, přednáškou i křížovou cestou. Společná doprava z Brna a zpět zajištěna. Přihlášky, platba a informace do pondělí 4. 4. 2022: info@spokojenysenior-klas.cz nebo telefonem 730 805 857. Více ZDE.

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Pavel Kafka, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533 033 344
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2023 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva