Kostel svatého Michala v Brně

Aktuality

Zemřel otec Filip Stajner, který sloužil mimo jiné také v našem kostele

P. ThLic. Filip Maria Antonín Stajner III. OP

Narodil se 29. července 1964 v Karlových Varech. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1991 v Olomouci. Po několikaletém studiu a kněžské službě ve Washingtonu DC působil v duchovní služně v Brně – v kostele sv. Michala, Ústí nad Labem, Hoješíně, Mladé Boleslavi a v Římově, kde v roce 2000 vážně onemocněl.

…více

Modlitební růžencová štafeta za ukončení pandemie koronaviru

Na přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit. Modlitba bude každý den vždy z nějakého poutního místa z celého světa (seznam podle dní najdete ZDE). Přenos bude na Rádiu Vatikán vždy v 18.00 hodin. Připojme si i my ke společné modlitbě. Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu najdete ZDE.

Jsme jedno a není nám to jedno

Duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. V pátek 7. května od 18.30 hodin mše svatá, přednáška, adorace v našem kostele. Více na webu CRSP.

Přijďte do kostela

Dochází ke změně režimu bohoslužeb:

  • nejsou rezervace na bohoslužby;
  • počet účastníků není omezen;
  • je potřeba dodržet tři obvyklé podmínky:

…více

Podpořte pravidelně náš kostel

Pokud se v letošním roce nově zaregistrujete jako donátoři a přispějete do fondu PULS, bude příspěvek našeho kostela za rok 2021 snížen o 500 Kč za každého nového donátora. Příspěvek do Fondu Puls je za náš kostel pro rok 2021: 88 800 Kč (výpočet: počet dospělých osob podle sčítání, tzn. 185 platících x 480 Kč/osobu). V době omezeného konání kostelních sbírek tak můžete podporovat svoji farnost prostřednictvím donátorství.

Darujte ve prospěch farnosti Brno-sv. Michal:

Předem děkujeme.

Jak pulsujeme

Noc kostelů 2021

Plánujeme otevření našeho kostela v rámci Noci kostelů. Program připravujeme, ještě čekáme, co všechno můžeme dělat. Sledujte web Noc kostelů – Brno, kostel sv. Michala. Letošní Noc kostelů uvažuje o tématu životního prostředí: zaměřuje se nejen na přírodu, ale na celý prostor, kde žijeme. Chceme vnímat svět jako celek a učit se k němu chovat s respektem a úctou.

Inspirace do velikonoční doby

Webové stránky Velikonoce.cz vám pomohou prožít velikonoční dobu:

Najdete inspirace k netradičním aktivitám, tvoření, luštěnkám, Velikonoční Dobble

Najdete zde novou velikonoční pobožnost Cesta světla (Via Lucis). Ve čtrnácti zastaveních velikonoční pobožnosti Cesty světla, která byla poprvé oficiálně slavena v římských katakombách v roce 1990, můžeme vstoupit do fascinujících a radostných událostí následujících po Ježíšově zmrtvýchvstání a připojit se k těm, kteří jsou ohromeni hloubkou a smyslem všeho, co se začalo odvíjet od onoho velikonočního rána, kdy ženy nalezly prázdný hrob. Zároveň jsme pozváni, abychom spolu s apoštoly a dalšími lidmi uznali Ježíše Krista za svého Pána a Boha.

Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách

Pokud jste nemohli být v kostele a nechat si požehnat pokrmy, nezoufejte, může si požehanat u vás doma.

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.
Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13.

Ke stažení ve formatu PDF ZDE nebo níže: …více

Křížová cesta po Brně – příběh utrpení a nadějí člověka

Křížová cesta se většinou zobrazuje jako historická událost Ježíšovy cesty na Golgotu. V zastaveních najdeme i odraz našich současných událostí. I dnes jsou ve světě nespravedlnosti, zloba, násilí, bolesti a beznaděje. …více

Velikonoční bohoslužby především pro mladé z našeho kostela

Bohoslužby na Zelený čtvrtek, Velký pátek a vigilii slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budeme slavit v našem kostele se skupinou mladých z komunity Emmanuel a Střediska Radost – Amerika. Budeme rádi, když se k nám připojíte a zažijeme společně kousek Velikonoční radosti. Odkaz na livestream všech dní. Jednotlivé dny: …více

Velikonoce 2021 v katedrále s biskupy

Někteří musíte zůstat doma, a budete sledovat bohoslužby a obřady prostřednictvím sdělovacích prostředků. V rámci toho můžeme prožít společenství s biskupy v katedrále a tak posilovat jednotu diecéze. Velikonoční bohoslužby a obřady v katedrále sv. Petra a Pavla můžete prožívat on-line prostřednictvím YouTube kanálu Katedrála Petrov“; …více

Inspirace na Svatý týden a Velikonoce

Webové stránky Velikonoce.cz vám pomohou prožít Svatý týden a Velikonoce i v omezených možnostech dnešních dní. Můžete vyhledávat v nabídce programů podle jednotlivých dnů, podle věkového zaměření (pro děti, mládež, rodiny, seniory). Naleznete zde křížové cesty v přírodě, kde můžete spojit modlitbu křížové cesty s pohybem na čerstvém vzduchu v rámci vašeho okresu. …více

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. …více

Loterie svatého Josefa

Svatý Josef je mimořádnou osobností pro svou úlohu v dějinách spásy. Tento světec a mocný přímluvce žil svůj život jako obyčejný, nenápadný, pokorný, avšak statečný člověk. Proto může být blízký každému z nás – obzvlášť v Roce svatého Josefa. Vstupme do „Loterie svatého Josefa“ a vylosujme si některou vlastnost inspirovanou životem tohoto světce. Výhrou nám bude radost z každého malého kroku na cestě k Bohu.

Slavnosti svatého Josefa – 19. 3. a Zvěstování Páně – 25. 3.

Na bohoslužby 19. 3. a 25. 3. ve 20 hodin se prosím rezervujte ZDE.

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2021 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva