Kostel svatého Michala v Brně

Aktuality

Letní kino ve čtvrtek 26.8. v Zahradách pod Petrovem

Budeme promítat – Jan Werich: Když už člověk jednou je…

Akce probíhá v Zahradách pod Petrovem – 26. 8. 2021 od 19:45, v případě deště ve vnitřních prostorách.

Více informací:

Na webu: http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/chill-out-pod-petrovem/

Na Facebooku: https://www.facebook.com/events/312270397107291

Vstupné je zdarma!

Pouť po stopách svaté Ludmily: 21.–22. 9. 2021

Spolek Spokojený senior – KLAS pořádá dvoudenní putování po stopách svaté Ludmily. Navštívíme hradisko Levý Hradec, Budeč, obec Svatý Jan Pod Skalou a Tetín. Zajištěna je doprava společným autobusem, ubytování, strava, služby průvodce a duchovní doprovod. Více informací na plakátku nebo na webu Spolku.

17. diecézní pouť rodin

Každoroční setkání rodin s bohatým duchovním i doprovodným programem proběhne 28. srpna 2021 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou.

Více zde Diecézní pouť rodin • CRSP

Plakátek zde.

Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Centra pro rodinu a sociální péči v Brně

Biskupství brněnské vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa ŘEDITEL/KA Centra pro rodinu a sociální péči v Brně s datem nástupu od 1. ledna 2022. Bližší podrobnosti na webových stránkách Biskupství brněnského: Výběrové řízení na obsazení místa ředitele Centra pro rodinu.

Den Brna 2021

V rámci letošních oslav Dne Brna bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle slavit v katedrále svatých Petra a Pavla v neděli 15. srpna 2021 v 10.30 hodin pontifikální bohoslužba na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna.

Koncert v Zahradách pod Petrovem – Societas Incognitorum s programem MADRIGitALL v 17 hodin.

Kurz dobrovolník v pastorační péči o nemocné

Kurz je určen lidem, kteří budou pomáhat v duchovní péči o staré a nemocné lidi. Zájemci v něm budou uváděni do služby doprovázení nemocných a seniorů, která vychází z křesťanské víry. Součástí kurzu jsou přednášky z teologie, religionistiky, psychologie, etiky i praxe u nemocných.

Podrobnosti o kurzu najdete na webu Pastoračního střediska. Přihlašujte se na emailu: dobrovolnikpp@dieceze.cz.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Biskupství brněnského a statutárního města Brna.

12854

 

Benefiční koncert pro jižní Moravu

Srdečně vás zveme na charitativní koncert v sobotu 31. července 2021 v 18:00 hodin v našem kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí.

Na programu: G. Ph. Telemann, J. Bodin de Boismortier, J. M. Hotteterre

Lukáš M. Vytlačil – barokní flétny

Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na podporu obnovy kostelů poškozených tornádem na jižní Moravě.

Pokud nemůžete přijít na koncert, můžete darovat do sbírky: https://donator.cz/donator/hodoninsko

Více na FB: https://www.facebook.com/events/178890170955159

První Světový den prarodičů a starých lidí

V neděli 25. července se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí. Svatý otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20).

Papež v té souvislosti poukázal na trojici pilířů, jejichž obnova přísluší právě nejstarší generaci: sny, paměť a modlitba. První – totiž pilíř snů – odkazuje ke spojenectví mezi mladými a starými: „Kdo, ne-li mladí, může převzít sny starších a pokračovat v nich? K tomu je však třeba neustávat ve snění, v pěstování snů o spravedlnosti, míru a solidaritě…“ Videoposelství a celý text poselství papeže Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210623papez-ke-dni-prarodicu-strezte-koreny-predavej-viru-mladym-a-pecujte-o-nejmensi

Odpustky se udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl papeže) věřícím, kteří se při této příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu nebo jiných oslav po celém světě. Pro získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci. Více: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210623odpustky-ke-svetovemu-dni-prarodicu-a-starych-lidi

 

 

Pouť v kapli u sv. Anny ve Fakultní nemocnice u sv. Anny

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně bude v kapli sv. Anny slavnostní bohoslužba 24. 7. ve 14,30 hodin. Mši svatou bude sloužit o. Pavel Havlát.

Poutsvanna2021(1)

 

Dary za rok 2021 – vyšší odpočet základu daně

Novelizací zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb. je pro rok 2021 mimořádně navýšena odpočitatelná položka daru církvi fyzických i právnických osob na 30 % základu daně (v předchozích letech max. 10 %). Darovat můžete ve prospěch farnosti Brno-sv. Michal:

Pokud se v letošním roce nově zaregistrujete jako donátoři a přispějete do fondu PULS, bude příspěvek našeho kostela za rok 2021 snížen o 500 Kč za každého nového donátora. Pokud přispějete do Fondu PULS dostanete Potvrzení o darech k daňovým účelům automaticky.

Chill out pod Petrovem – divadelní

Tentokrát se 15. 7. 2021 od 18,30 hodin můžete těšit na divadlo v Zahradách pod Petrovem:

18,45 hodin Vítězslav Marčík mladší s jeho vystoupením Malý princ.

20,15 hodin následuje vystoupení Mezi nebem a zemí z Divadlo Prkno

Více o události na FB a v diskuzi.

Vstupné zdarma. Akce je finančně podpořena Biskupstvím brněnským a Městskou částí Brno-střed.

 

Sbírka na bohoslovce

Sbírka na bohoslovce, která byla původně plánovaná na neděli 27.6., bude v neděli 4. července 2021. Na fotografii ministrují bohoslovci na Valentinské pouti 2021 v našem kostele.

Tuto neděli 27. června 2021 bude mimořádná sbírka

„Na tuto neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Vyzývám ve farnostech také dobrovolníky, zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy, aby se zapojili. Děkuji všem, kteří pomohou, i všem, kteří přispějí finančně. Děkuji také těm, kteří se za lidi v postižených oblastech modlí. Jsem s vámi všemi spojený v modlitbě,“ vzkazuje biskup Vojtěch Cikrle.

Můžete přispět přímo na účet do sbírky na Pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na jihovýchodě Moravy. …více

Náš kostel bude otevřený od úterý do soboty 14-18 hodin

Brno je po mnoho let kulturní mozaikou, kde se stýkali a stýkají lidé různých národností i náboženství. V jeho středu a širším centru tak
můžeme potkat kostely církve pravoslavné, evangelické, řecko- i římskokatolické nebo židovskou synagogu. Kromě katedrály, baziliky, kostelů a chrámů k těmto místům modlitby patří i menší kostelíky a kaple. K poznání všech těchto míst zve projekt Brno a jeho
chrámy. Od 15. 6. do 15. 9. 2021 budou otevřeny k návštěvě vybrané kostely v centru Brna: …více

Epidemiologická opatření na bohoslužbách od 8. června 2021

Nově účastníci bohoslužeb jsou povinni mít nadále nasazený respirátor, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob. Všechny podrobnosti najdete na webu www.cirkev.cz.

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2021 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva