Kostel svatého Michala v Brně

Aktuality

24 hodin pro Pána a pro Ukrajinu

Podle výzvy papeže Františka se i letos uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána, která se koná každoročně z pátku na sobotu před 4. nedělí postní.

V Brně bude program:

  • v katedrále v pátek 25. 3. od 19 do 21 hodin.

 

  • v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) od pátku 25. 3. od 21 hodin do soboty 26. 3. do 17 hodin:
  • po celou dobu bude adorace (kromě doby mše sv. v sobotu od 8.30 hodin). Kdo by se mohl zapojit po hodinách do adorační služby před Eucharistií u kapucínů, ať volá na telefon 733755889.
  • v sobotu v době od 9 do 16.30 hodin bude příležitost k přijetí svátosti smíření.

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Milé sestry, milí bratři,

jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. …více

Teologické večery – 24. 3. 2022 na Petrově 2

ThLic. Jiří Brtník – 17.30 hodin téma: Synoda/lita

doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D. – 18.45 hodin téma: Texty starozákonní části velikonoční vigilie.

Informace jsou na webu https://pastorace.biskupstvi.cz nebo na FB.

Slavnost Zvěstování Páně

V pátek 25. března na Slavnost Zvěstování Páně bude v našem kostele mše svatá ve 20 hodin spojená s modlitbou zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem

„Můžete se zde obohatit o spoustu zážitků, vědomostí, podnětů, myšlenek, nových kamarádství i duchovního prožití akce,“ nabízejí organizátoři. …více

Jak pomoci seniorům zvládnout obavy z války

Zvláště seniorům nabízíme Praktického průvodce pro zvládání současných dnů. Letáček je umístěn na webu spolku Spokojený senior – KLAS z.s. k volnému stažení ZDE. …více

Teologické večery – jaro 2022

Téma Synoda/lita:  ThLic. Jiří Brtník a ThLic. Petr Šikula

Přednášky představí synodu a její praktické dopady v církvi.

Téma: Průvodce starozákonní částí velikonoční vigilie: doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.

Uvidíte panorama dějin spásy, jak se rozvíjí v biblických textech.

Sál Biskupství brněnského v Brně, Petrov 2

čtvrtek 10. a 24. března a 7. dubna 2022 od 17.30 do 20 hodin

Na večery se nepřihlašuje. | Na nákladech se můžete podílet na místě dobrovolným příspěvkem. | Příspěvek není podmínkou účasti. | Pořadatel Pastorační středisko brněnské diecéze si vyhrazuje právo na změnu.

Podrobná témata jednotlivých setkání budou na webu https://pastorace.biskupstvi.cz nebo na FB.

 

 

Popeleční středa

Slavení svátosti smíření je možné od 19,30 hodin. Svěcení popela a označování popelcem bude na Popeleční středu při mši svaté ve 20 hodin.

Při tomto obřadu věřící dávají najevo své kající smýšlení a upřímnou ochotu začít svou přípravu na Velikonoce s vnitřní opravdovostí a vyprošují si k tomu Boží pomoc.

Popeleční středa je den tzv. přísného postu: půst újmy (člověk se smí najíst do syta pouze jednou za den) a půst od masa. …více

Jsme jedno a není nám to jedno – 4. 3. 2022

Duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. V pátek 4. března 18.30 – 20.30 hodin v našem kostele. Více na webu CRSP.

K aktuální situaci na Ukrajině – jak pomoci?

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.

V neděli 27.2. použijeme při bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“. Kostelní sbírka bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině.

Charita ČR nabízí humanitární pomoc potřebným a vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. Přispět můžete do veřejné sbírky Charita pro Ukrajinu: účet má číslo 55660022/0800, variabilní symbol 104. Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90

Papež František prosí, abychom v den Popeleční středy nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu.

 

Působení sekty SINČCHONDŽI

Chtěl bych vás všechny upozornit na aktivní působení sekty SINČCHONDŽI. Jedná se o nové náboženské hnutí, které se snaží vypadat jako křesťanská církev, ale v mnoha ohledech  se od křesťanství zásadně  odchyluje.  Její členové občas postávají  u vchodu kostela a kontaktují věřící, především mladé lidi. …více

Valentinská pouť 2022

Po celém světě se v polovině února slaví svátek svatého Valentina. Valentinská pouť se bude letos konat 13. února 2022 od 17.00 hodin v našem kostele. Po přednášce manželů Kvapilíkových „Zamilovanost je zadarmo, ale láska je dřina“ následuje bohoslužba k patronu lásky svatému Valentinovi, jehož jméno dalo základ „svátku všech zamilovaných“.

Program:

…více

Inspirace, biblické hry nejen pro Neděli Božího slova

Zajímavé podněty najedete na stránkách Českého katolické biblického díla.

Odkaz na biblické hry pro hraní v rodině, ve skupinách dětí, mládeže, dospělých.

Již vypracované materiály k biblickým hrám:
On-line můžete hrát pexeso s biblickými citáty: biblické symboly nebo pexeso svatý Pavel.
Návod pro rozjímání a pravidelnou četbu Písma najdete v rubrice Metodiky.

Výzva biskupa k zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ

Milé sestry a bratři,

Kongregace pro kauzy svatých v Římě udělila souhlas k zahájení kanonizačního řízení otce Martina Středy, kněze a řeholníka Tovaryšstva Ježíšova.
Proto se na vás jako váš biskup obracím se žádostí o sdělení užitečných informací týkajících se otce Martina Středy. Zvláště vyzývám vás, kdo můžete podat svědectví o případných milostech obdržených na jeho přímluvu, nebo je vám známa nějaká překážka pro kanonizační kauzu, abyste ji sdělili do kanceláře sekretariátu (Petrov 8, 601 43 Brno) do 31. ledna 2022.

Podrobnější informace jsou v textu ediktu, který je zveřejněn na webových stránkách Biskupství brněnského (www.biskupstvi.cz).

A všechny vás prosím o modlitbu, aby veškeré dění v souvislosti se zahajovaným kanonizačním řízením otce Martina Středy přineslo duchovní užitek.
Děkuji.
Váš biskup + Vojtěch Cikrle

Rozloučení s Miroslavem Gabrielem Částkem

Za jeho život poděkujeme a rozloučíme se s ním v našem kostele v pátek 7. ledna 2022 ve 12 hodin. Díky všem, kteří na našeho bratra vzpomenou v modlitbě.

Parte Castek 22 All

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Pavel Kafka, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533 033 344
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2023 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva