Kostel svatého Michala v Brně

Aktuality

Slavnosti v tomto týdnu

Ve čtvrtek 23.6. budeme slavit slavnost Narození svatého Jana Křtitele mší svatou ve 20 hodin. V pátek 24.6. oslavíme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova také ve 20 hodin.

Dvoudenní putování Broumovskem pro seniory

Navštívíme poutní místa Králíky, Vambeřice v Polsku, ale také Broumovský klášter a dalších místa. Zajištěna je společná doprava, ubytování, strava a doprovod kněze. Pouť se uskuteční v termínu 15.-16. 6. Více informací na webu spolku Spokojený senior – KLAS z.s. PŘIHLÁŠKY: info@spokojenysenior-klas.cz, tel. 730 805 857. Plakát ZDE.

 

Kampaň Týden pro rodinu probíhá od 7. do 15. 5.

Máloco kolem nás je tak nenahraditelné jako rodina. Pokládáme ji za poklad, za objekt zasluhující úctu, ocenění a potřebuje-li, pak i podporu. Letošní Týden pro rodinu chce vyzvednout nezaměnitelnost, nezastupitelnost a jedinečnost role každého člena rodiny.

V rámci každoročního Týdne pro rodinu od 7. do 15. května 2022 pořádá řadu zajímavých akcí také Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně.

CRSP Brno nabízí své programy:

Jsme jedno a není nám to jedno

Duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. V pátek 6. května 18.30 – 20.30 hodin v našem kostele. Více na webu CRSP.

Ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé

bude v neděli 8. května 2022 v 19:45 hod v kostele na Křenové. Průběh: zpěvy, žalm, čtení z Písma, ticho, rozjímání, přímluvy, modlitba Páně, u kříže, zpěvy.
Modlitbu zpěvem doprovodí sbor z Křenové. Více podrobností: www.farnostkrenova.cz

Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře

Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé,

příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla. …více

Brněnská pěší pouť do Křtin 2022

Pouť je určena pro všechny generace. Pojďme společně dle vzoru P. Martina Středy putujícího před téměř 400 lety právě do Křtin poděkovat Matce Boží za uchránění města Brna před švédskou přesilou i my za město Brno, jeho obyvatele… …více

Velikonoce

V našem rektorátním kostele se neslaví Velikonoční triduum – velikonoční třídení (Zelený čtvrtek večer – Velikonoční vigilie). Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou bohoslužby: 10:30, 15:00 – latinsky podle misálu z roku 1962, 18:30 hodin. Přehled bohoslužeb o velikonocích naleznete na https://www.ibohosluzby.cz/.

Na webu Velikonoce.cz můžete najít inspiraci pro velikonoce podle jednotlivých dnů, podle věkového zaměření (pro děti, mládež, rodiny, seniory).

 

 

Závěrečná přednáška Teologických večerů

Třetí a závěrečná přednáška Teologických večerů na jaře 2022 se uskuteční 7. dubna 2022 od 17.30 do 20 hodin na Petrově 2.

  • od 17,30 hodin

1) Synoda v procesu – ThLic. Petr Šikula: Aktuálně o synodě a jak bude pokračovat dále.

  • od 18,45 hodin

2) Průvodce starozákonní částí velikonoční vigilie – doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.: Uvidíte panorama dějin spásy, jak se rozvíjí v biblických textech (Ezechiel a doprovodné žalmy: Ez 36*; Žl 42–43*.)

Více zde.

Manželé jste zváni: Jsme jedno a není nám to jedno?

Duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. V pátek 1. dubna 18.30 – 20.30 hodin v našem kostele. Více na webu CRSP.

Postní putování pro seniory

Postní putování na Svatý Hostýn pro seniory ve středu 6. 4. Tématem putování bude motto „Nepřestávejme růst“, které je provede bohoslužbou, přednáškou i křížovou cestou. Společná doprava z Brna a zpět zajištěna. Přihlášky, platba a informace do pondělí 4. 4. 2022: info@spokojenysenior-klas.cz nebo telefonem 730 805 857. Více ZDE.

24 hodin pro Pána a pro Ukrajinu

Podle výzvy papeže Františka se i letos uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána, která se koná každoročně z pátku na sobotu před 4. nedělí postní.

V Brně bude program:

  • v katedrále v pátek 25. 3. od 19 do 21 hodin.

 

  • v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) od pátku 25. 3. od 21 hodin do soboty 26. 3. do 17 hodin:
  • po celou dobu bude adorace (kromě doby mše sv. v sobotu od 8.30 hodin). Kdo by se mohl zapojit po hodinách do adorační služby před Eucharistií u kapucínů, ať volá na telefon 733755889.
  • v sobotu v době od 9 do 16.30 hodin bude příležitost k přijetí svátosti smíření.

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Milé sestry, milí bratři,

jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. …více

Teologické večery – 24. 3. 2022 na Petrově 2

ThLic. Jiří Brtník – 17.30 hodin téma: Synoda/lita

doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D. – 18.45 hodin téma: Texty starozákonní části velikonoční vigilie.

Informace jsou na webu https://pastorace.biskupstvi.cz nebo na FB.

Slavnost Zvěstování Páně

V pátek 25. března na Slavnost Zvěstování Páně bude v našem kostele mše svatá ve 20 hodin spojená s modlitbou zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Pavel Kafka, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533 033 344
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2023 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva