Kostel svatého Michala v Brně

VOLNÁ POZICE – Národní centrum pro rodinu hledá novou kolegyni/kolegu

04. 06.
2023

Text inzerátu: Hledáme nového kolegu, nebo kolegyni, který by se chtěl podílet na dobrém díle v oblasti rodinné politiky, primární prevence rozpadu vztahů a spolupráci s našimi, církevními, centry pro rodinu v ČR.
KDO JSME? Jsme, jako Národní centrum pro rodinu, zřízeni Českou biskupskou konferencí s posláním: monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v naší zemi, přinášet zahraniční zkušenosti v oblasti rodinné politiky i konkrétní nabídky pro rodiny, podporovat zdravé, fungující rodiny a pomáhat vytvářet prorodinné klima ve společnosti. Byli jsme založeni v r. 1996 Českou biskupskou konferencí a naše činnost respektuje zorný úhel pohledu katolické církve. V pastorační práci se angažujeme jako koordinační a informační centrum pro diecézní a regionální centra pro rodinu.
Kam směřuje naše úsilí?
Šťastná rodina, založená na kvalitním a stabilním vztahu muže a ženy a odpovědná výchova dětí jsou témata, která leží na srdci snad každému člověku jak v naší společnosti, tak na celém světě. Vytvářet pro-rodinné klima pro uskutečňování těchto cílů v duchu křesťanských hodnot – v perspektivě spolupráce s Centry pro rodinu a dalšími pro-rodinnými organizacemi v České republice i v zahraničí – je hlavním důvodem existence Národního centra pro rodinu (NCR).
Více informací naleznete přímo na webových stránkách Národního centra pro rodinu.

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Pavel Kafka, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533 033 344
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2024 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva