Kostel svatého Michala v Brně

II. Světový den prarodičů a seniorů -24. 7. 2022

17. 07.
2022

Papež napsal k tomuto dni poselství: Přečíst si můžete ZDE.

Senioři mohou získat odpustky. Odpustky je možné získat za obvyklých podmínek (svátost smíření, přijetí Eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce):

● S ohledem na přetrvávající zdravotní opatření a na skutečnost, že někteří senioři se nemohou ze zdravotních důvodů osobně účastnit mše, získají odpustky také ti, kteří se zúčastní mše prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu.

● Odpustky jsou udělovány také všem, kteří v tento Světový den vykonají „skutek milosrdenství“ tím, že navštíví osamělého seniora.

● V místech, kde je orgánem veřejné moci osobní návštěva výslovně zakázána, aby se zabránilo nákaze, je také možné odpustky získat prostřednictvím virtuálního setkání.

Modlitba k Světovému dni prarodičů a seniorů

Děkuji ti, Pane,
za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny
až do konce věků.

Amen.

 

novější aktualita:

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Pavel Kafka, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533 033 344
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2024 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva