Kostel svatého Michala v Brně

Působení sekty SINČCHONDŽI

07. 02.
2022

Chtěl bych vás všechny upozornit na aktivní působení sekty SINČCHONDŽI. Jedná se o nové náboženské hnutí, které se snaží vypadat jako křesťanská církev, ale v mnoha ohledech  se od křesťanství zásadně  odchyluje.  Její členové občas postávají  u vchodu kostela a kontaktují věřící, především mladé lidi. K tomu, aby zaujali, používají  různé manipulativní techniky (i ve virtuálním světě) –  nevinné pozvání na kávu, nabídku lekcí angličtiny či  biblického studia… Pod těmito záminkami navazují přátelství a  postupně vám změní život k nepoznání: počínaje zanedbáváním vlastních povinností, konče odtrhnutím od vlastní víry, přátel i rodiny. Prosím, dávejte si pozor na cizí osoby, které s vámi  takto chtějí navázat kontakt. Informace o sektě a svědectví lidí, kteří sektou prošli na FB Diecézního centra mládeže v Brně.

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Pavel Kafka, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533 033 344
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2023 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva