Kostel svatého Michala v Brně

Tuto neděli 27. června 2021 bude mimořádná sbírka

25. 06.
2021

„Na tuto neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Vyzývám ve farnostech také dobrovolníky, zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy, aby se zapojili. Děkuji všem, kteří pomohou, i všem, kteří přispějí finančně. Děkuji také těm, kteří se za lidi v postižených oblastech modlí. Jsem s vámi všemi spojený v modlitbě,“ vzkazuje biskup Vojtěch Cikrle.

Můžete přispět přímo na účet do sbírky na Pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na jihovýchodě Moravy.

Také je možné přispět na účet Diecézní charity Brno: sbírka na pomoc lidem zasaženým čtvrtečním tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku.

číslo účtu: 4211325188/6800; variabilní symbol: 2002
Přispět je možné také formou DMS na číslo: 87 777
ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90
nebo trvala DMS TRV DCHB 30, 60, 90

více: https://dchb.charita.cz/ nebo https://www.facebook.com/Charita.Brno/posts/1644379835761709

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2021 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva