Kostel svatého Michala v Brně

Zemřel otec Filip Stajner, který sloužil mimo jiné také v našem kostele

05. 05.
2021

P. ThLic. Filip Maria Antonín Stajner III. OP

Narodil se 29. července 1964 v Karlových Varech. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1991 v Olomouci. Po několikaletém studiu a kněžské službě ve Washingtonu DC působil v duchovní služně v Brně – v kostele sv. Michala, Ústí nad Labem, Hoješíně, Mladé Boleslavi a v Římově, kde v roce 2000 vážně onemocněl.

Jako zcela paralyzován vykonával službu spirituála Sdružení přátel A. B. Tomanové, které založil a dvou prezídií Legie Panny Marie, která se ho v jeho nemoci ujala a v Poděbradech mu 19 let poskytovala nezbytnou péči.

Do věčného života povolal Pán Ježíš Kristus svého věrného služebníka a obětavého kněze.

Rozloučení proběhne  v sobotu 8. května 2021 v 11.00 hodin  v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Následně bude převezen  do Poděbrad, kde bude pohřben na místním hřbitově.

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2021 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva