Kostel svatého Michala v Brně

Podávání svatého přijímání na ruku

21. 02.
2021

Podávání na ruku se vyžaduje z hygienických důvodů a to pro všechny, kromě opodstatněných výjimek (např. Nemá-li přijímající druhou ruku volnou, protože drží na ní třeba dítě, nebo jdete o holích). Prosím nebojte se, že jde o zneuctění. Úctu vzdáváme především svým vnitřním postojem. S neúctou mohu přijmout Pána Ježíše jak do úst, tak na ruku. Dejme si záležet na připravenosti naší duše a postoji opravdové lásky ke Kristu přítomnému v Eucharistii, ale také v mém bratru a sestře. Přijetí na ruku v těchto podmínkách je projevem hluboké úcty ke Kristu, přítomnému právě v mém bližním a je projevem ohleduplnosti a respektu k ostatním lidem. “Nechci, aby se někdo cítil kvůli mě ohrožen.” V čem tkví podstata nebezpečí?
Důvod je jednoduchý – stejný jako pro nošení roušek. Chráníme osoby přistupující ke sv. přijímání po nás, před kapénkovou nákazou od nás samých – možná nevědomě infikovaných. Nebezpečím jsou jak sliny, tak kapénky mého dechu, které by se dostaly na prsty kněze, kterými bude brát sv. hostii a podávat ji bližnímu. Dodržujte také bezpečné rozestupy mezi sebou i v průvodu ke svatému přijímání.

Jak správně přijímat sv. přijímání na ruku:
V lavici si dezinfikujte ruce.

Věřící předstoupí před kněze tak, že si nejprve z úst sejme roušku, pak položí dlaně na sebe: pravák pravou dospoda a levou navrch, levák opačně. Ruce drží zhruba ve výši prsou. Kněz pozvedne hostii, řekne „Tělo Kristovo” a odpovídající odpoví: „Amen”. Poté mu kněz položí hostii na rozevřenou dlaň.

Eucharistii nikam v dlani neodnáším, ale přijmu ji bezprostředně po té, co mi ji kněz podá. Tak jako kněz pečivě dbá, aby v misce nezůstaly drobečky proměněného Těla, je třeba, aby i věřící po přijímání zkontrolovali své dlaně, jestli tam nezůstal malý úlomek. Pokud ano, pak je třeba ho nabrat konečkem prstu a také přijmout. Přijímající buď hned na místě uchopí hostii prsty pravé ruky (levák prsty levé ruky) a vloží si ji do úst, nebo poodstoupí krok stranou a tam postupuje stejně. S hostií neodchází dál do kostela (jinak ho podávající právem zadrží), nad hostií nekoná žádnou soukromou adoraci, je mu podána v tu chvíli proto, aby ji přijal.

Také není možné dávat si hostii z dlaně přímo do úst (jako když dětem nasypeme na dlaň malé bonbóny).

I na ruku je možné přijímat s hlubokou úctou a zbožností jako to dělali křesťané v prvních generacích, kteří rozhodně nebyli méně zbožní.

Pokud přesto musíte přijmout do úst, prosím abyste šli v průvodu jako poslední. Protože pokud někdo bude přijímat do úst, tak si kněz musí před každým dalším podáváním opět dezinfikovat ruce.

Více zde: https://www.kcmt.cz/bohosluzby/svate-prijimani-v-dobe-epidemie-coronaviru/.

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2021 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva