Kostel svatého Michala v Brně

Účast na bohoslužbách – rezervace

26. 12.
2020

Jsme rádi, že se můžeme setkávat při bohoslužbách, ale musíme zvládnout omezení, která plynou se současné situace. Proto vás prosím, hlaste se přes rezervaci na vybrané mše svaté (neděle a svátky): https://rds-michal-brno.reservio.com/. Ačkoliv je to pro nás všechny nepříjemné, je to nutné pro bezpečné fungování. Chceme tímto předejít nepříjemnostem před konáním bohoslužeb a dát vám jistotu, že se na mši dostanete. Přijďte deset minut před začátkem bohoslužby, později se už do kostela nedostanete. Prosím, abyste se zapisovali jako lektoři Božího slova, ZDE si můžete předem REZERVOVAT čtení.

Bez rezervace jsou mše v úterý, čvrtek, sobotu ve 20 hodin.

V neděli můžete přijít do kostela od 11,30 do 12 hodin k modlitbě a ke svatému přijímání.

Svátost smíření můžete slavit před bohoslužbami cca 20 minut před každou mší svatou. O svátost smíření je možné požádat také individuálně.

Na bohoslužbách je povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. V našem kostele to bude do 30 osob. Využijte i židle v bočních kaplích.

Nadále platí následující omezení:

  1. každý účastník bohoslužby je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  2. účastníci po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel,
  3. před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
  4. nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje,
  5. nedochází k hromadnému zpěvu – je zakázán společný zpěv (vyjma varhaníka, žalmisty…)

Děkujeme za pochopení. Těšíme se na setkání.

 

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2021 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva