Kostel svatého Michala v Brně

Na slavnost sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 29. září bude mše svatá už v 18 hodin

27. 09.
2020

Na titulární slavnost našeho kostela bude mše svatá v úterý 29. září 2020 už v 18 hodin. Mše svatá ve 20 hod výjimečně nebude. Mši svatou bude slavit o. Robert Benno Štěpánek. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Mši svatou zpěvem doprovodí Svatomichalská gregoriánská schola. Plakát zde:  2020-09-29 Brno-Michal

Mi 20

novější aktualita:

starší aktualita:

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2020 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva