Kostel svatého Michala v Brně

Chill out pod Petrovem

Zveme vás na tematické čtvrteční večery s názvem Chill out pod Petrovem.

Akce je pro širokou veřejnost, vezměte kamarády, známé. Přijďte s námi prožít příjemný čtvrteční cestovatelský večer 23. 7. od 18:30 hodin v Zahradách pod Petrovem v Brně. Můžete se těšit na cestovatelskou přednášku, stand up comedy a slam poetry. Podrobnosti ZDE. Další termíny akce jsou na plakátku. Vstup je zdarma.

Kostel sv. Michala je otevřený od úterý do soboty 14 – 18 hodin

Brno a jeho chrámy

Od 15. června do 15. září, od úterý do soboty, se otvírají brány vybraných kostelů v centru Brna, těch, které jsou běžně k prohlídkám uzavřeny. Projít interiér je možné samostatně, nebo případně požádat průvodce, který v kostele je přítomen. V každém z těchto kostelů je také k dispozici brožura Brno a jeho chrámy, která představuje 16 různých brněnských sakrálních staveb.

Otevírací doba kostelů s průvodci:

  • Kostel sv. Michala, Dominikánské náměstí – út-so, 14:00-18:00
  • Červený kostel, Komenského náměstí – út-so, 14:00-18:00
  • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo náměstí – út-so, 13:30-17:30
  • Kostel sv. Tomáše, Moravské náměstí – út-so, 13:30-17:30

Případně můžete přijít na Tematické prohlídky: https://ticbrno.cz/brnoajehochramy

VSTUP NA PROHLÍDKU JE ZDARMA.

Četba Božího slova při nedělních bohoslužbách

Pokud chcete předčítat Boží slovo v našem kostele, tak prosím využijte rezervační systém. ZDE si můžete předem REZERVOVAT nedělní čtení (1. a 2. čtení). Výhodou je, že se můžete předem připravit. …více

Teologické večery – přednášky

Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí podzimní cyklus přednášek od 24. září 2020 od 17 hodin v sále na Petrově 2. …více

Příměstský tábor „Za tajemstvím Petrova“

Příměstský tábor s detektivně laděnou tématikou je určen pro děti ve věku 6-12 let a bude probíhat 24 – 28. 8. v areálu Petrova, zvláště pak v nově rekonstruovaných Zahradách pod Petrovem. Pro více informací nebo přihlášení kontaktujte Diecézní muzeum: muzeum@biskupstvi.cz; tel. +420 533 033 278.

Celý prostor kněžiště, včetně hlavního oltáře, tvoří důmyslně propracovanou alegorii, kterou můžeme vnímat v několika rovinách. Vertikální směr začíná od znázornění Ducha Svatého u stropu, směrem dolů následuje Bůh Otec na trůně s anděly, pod nimi tři archandělé – Gabriel, Rafael a Michael. Ten je ve zbroji s plamenným mečem. Je to výzbroj pro jeho službu: boj proti zlu ve všech podobách. V druhé ruce má Michael váhy, které jsou určeny ke zvážení lidských skutků při přechodu z tohoto světa do věčnosti. V další rovině trůní Blahoslavená Panna Maria s Ježíškem, po její pravici sv. Dominik, kterému podává růženec, po její levici sv. Kateřina Sienská. Pod Madonou je umístěn svatostánek a vše ukončuje tumba mensy.

Oltář je propojen s výzdobou celého kněžiště – a právě zde je druhá rovina, horizontální. Po obou bočních stěnách kněžiště jsou rozesety drobné obrazy nesené andílky, na každé straně sedm. Jsou to růžencová tajemství, kterých je patnáct. Tím patnáctým tajemstvím je socha Panny Marie, kterou korunuje Dítě – Ježíš. Tento zhmotněný záměr proměňuje celé kněžiště ve svatyni růžencovou.

RŮŽENEC

Růženec je staletími osvědčená křesťanská meditativní modlitba, ve které se na základě opakování nejznámějších křesťanských modliteb (Otče náš a Zdrávas Maria) nabízí rozjímavé ponoření se do tajemství Ježíšova života (tzv. tajemství vkládaná do jednotlivých desátků). Stáhnout modlitbu růžence

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2020 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva