Kostel svatého Michala v Brně

Sbírka „Haléř sv. Petra“

17. 02.
2021

Na 1. postní neděli, 21.2.2021 bude sbírka „Haléř sv. Petra“. Sbírka je určena na dobročinnost svatého Otce (v naší zemi se obvykle koná v neděli poblíž svátku Stolce sv. Petra). Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

novější aktualita:

starší aktualita:

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Pavel Kafka, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533 033 344
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2024 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva