Kostel svatého Michala v Brně

Divadlo Víti Marčíka v Zahradách Pod Petrovem

V rámci oslav Dne Brna vystoupí v Zahradách pod Petrovem v neděli 14. srpna 2022 od 11 hodin s představením BAJAJA Vítězslav Marčík.

 

Diecézní pouť rodin

se uskuteční v sobotu 27. 8. 2022 nově v areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Pro celé rodiny bude připraven bohatý duchovní i doprovodný program: PLAKÁT

Bližší informace: https://www.crsp.cz/nabizime/duchovni-programy/diecezni-pout-rodin

II. Světový den prarodičů a seniorů -24. 7. 2022

Papež napsal k tomuto dni poselství: Přečíst si můžete ZDE.

Senioři mohou získat odpustky. Odpustky je možné získat za obvyklých podmínek (svátost smíření, přijetí Eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce): …více

Znovuposvěcení kostela sv. Michala

LP. 1679 dne 21.června byl znovuposvěcen chrám sv. Michala generálním vikářem hrabětem Janem Josefem Breunerem. Mše svatá bude ve 20 hodin.

Slavnosti v tomto týdnu

Ve čtvrtek 23.6. budeme slavit slavnost Narození svatého Jana Křtitele mší svatou ve 20 hodin. V pátek 24.6. oslavíme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova také ve 20 hodin.

Aktuální pořad bohoslužeb najdete níže v Google kalendáři. Lektoři Božího slova na neděle se prosím zapisujte ZDE DO TABULKY.

Mše svaté latinsky (podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus) – nejsou zveřejňovány níže v aktuálním pořadu bohoslužeb; jsou v neděli v 15.00 hodin.

Pokud nás chcete finančně podpořit můžete:

Jak pulsujeme

 

Celý prostor kněžiště, včetně hlavního oltáře, tvoří důmyslně propracovanou alegorii, kterou můžeme vnímat v několika rovinách. Vertikální směr začíná od znázornění Ducha Svatého u stropu, směrem dolů následuje Bůh Otec na trůně s anděly, pod nimi tři archandělé – Gabriel, Rafael a Michael. Ten je ve zbroji s plamenným mečem. Je to výzbroj pro jeho službu: boj proti zlu ve všech podobách. V druhé ruce má Michael váhy, které jsou určeny ke zvážení lidských skutků při přechodu z tohoto světa do věčnosti. V další rovině trůní Blahoslavená Panna Maria s Ježíškem, po její pravici sv. Dominik, kterému podává růženec, po její levici sv. Kateřina Sienská. Pod Madonou je umístěn svatostánek a vše ukončuje tumba mensy.

Oltář je propojen s výzdobou celého kněžiště – a právě zde je druhá rovina, horizontální. Po obou bočních stěnách kněžiště jsou rozesety drobné obrazy nesené andílky, na každé straně sedm. Jsou to růžencová tajemství, kterých je patnáct. Tím patnáctým tajemstvím je socha Panny Marie, kterou korunuje Dítě – Ježíš. Tento zhmotněný záměr proměňuje celé kněžiště ve svatyni růžencovou.

Kostel dnes kromě bohoslužeb využívají k setkávání dominikánští terciáři – členové laického sdružení sv. Dominika.

Svatomichalská gregoriánská schola má kostel domovským kostelem.

Členové laického katolického hnutí Komunita Sant‘Egidio se setkávají v našem kostele k naslouchání Božímu slovu a společné modlitbě a také ke službě těm nejchudším.

„Jsme jedno a není nám to jedno?“ – duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. Většinou se koná první pátek v měsíci od 18.30 do 20.30 hodin v kostele. Více na webu CRSP.

Okolo sv. Valentina „svátku všech zamilovaných“ slavíme každoročně Valentinskou pouť. Záznam z pouti v roce 2021 najdete ZDE, z roku 2022 ZDE. Více o aktuálním dění na www.svatymichalbrno.cz nebo na FB kostela.

RŮŽENEC

Růženec je staletími osvědčená křesťanská meditativní modlitba, ve které se na základě opakování nejznámějších křesťanských modliteb (Otče náš a Zdrávas Maria) nabízí rozjímavé ponoření se do tajemství Ježíšova života (tzv. tajemství vkládaná do jednotlivých desátků). Stáhnout modlitbu růžence

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Pavel Kafka, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533 033 344
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2023 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva