Kostel svatého Michala v Brně

Modlitby matek v našem kostele 24.–26. září 2021

Modlitební triduum

  • pátek mše sv. v 17.00 h a na ni naváže adorace (o. Jiří Mikulášek)
  • sobota mše sv. v 17.00 h a na ni naváže adorace (o. Mariusz Sierpniak)
  • neděle adorace v 17.00 h

Bližší informace:

Mgr. Markéta Klímová, MSc
národní koordinátorka
Modlitby matek-hnutí křesťanských matek
email: hnuti-mm@email.cz
tel.: 774 618 822
www.modlitbymatek.cz

Teologické večery podzim 2021

V podzimním cyklu bude možnost vyslechnout přednášky doc. Dr. Petra Marečka, Th.D.; doc. Ing. Dr. Pavla Kopečka, Th.D. a Mgr. Stanislava Drobného, Th.D.

Od 17.30 hodin se představí biblické postavy: Nikodém, Samaritánka, Tomáš, Marie Magdalská a učedník, kterého Ježíš miloval. Od 18.45 hodin se můžete více zamyslet nad bohoslužbu v době pandemie Covid-19 nebo nad Božím zjevením.

Kurz se bude konat v sále Biskupství brněnského v Brně, na Petrově 2, za katedrálou vždy ve čtvrtek 23. září, 7. a 21. října, 4. a 18. listopadu 2021 od 17:30 do 20:00 hodin. …více

Benefiční koncert v Denisových sadech 12. 9.

Benefiční koncert pro Salesiánské misie v Bulharsku bude 12. září 2021 od 16.00 hodin v brněnských Denisových sadech. Součástí koncertu bude bohatý doprovodný program a představení díla Salesiánů ve Staré Zagoře v Bulharsku. Na koncertě bude možné přispět na tento projekt a také si za dobrovolný příspěvek vybrat z různých dárkových a upomínkových předmětů přímo z Bulharska. Program a více informací ZDE. Plakátek ZDE.

Setkání dobrovolníků v duchovní službě nemocným a seniorům

Zveme všechny dobrovolníky v duchovní službě nemocným a seniorům na společné setkání 2. října 2021 v Brně na Petrově 9.

Program setkání:

  • 9.00 přednáška a diskuze: P. Mgr. Jindřich Kotvrda, Mth, PsL, PD a Marek Richter: O naslouchání
  • 11.30 mše svatá v katedrále
  • 13.00 individuální rozhovory dle potřeby

Přihlášky zasílejte, prosím, nejlépe do poloviny září na adresu dobrovolnikpp@dieceze.cz

Srdečně zvou zvou nemocniční kaplani o.Leo Zerhau a s.Františka Majerčíková, DKL

Pro všechny, kdo hledají smysl života…

Každý, kdo přemýšlí o smyslu života, by měl dostat příležitost prozkoumat křesťanskou víru, mít možnost zeptat se na co chce a říct, co si myslí. Kurz Alfa je krátký úvod do současného praktického křesťanství.

Srdečně zveme na nejbližší běh kurzu Alfa v Brně. Úvodní večer startuje už 30. 9. 2021 v 19:00 hodin. Více zde: http://brno.alfakurzy.cz/

…více

Aktuální pořad bohoslužeb najdete níže v Google kalendáři. Lektoři Božího slova se zapisujte zde: https://1url.cz/4z6EK.

Mše svaté latinsky (podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus) – nejsou zveřejňovány níže v aktuálním pořadu bohoslužeb; jsou v neděli v 15.00 hodin.

Celý prostor kněžiště, včetně hlavního oltáře, tvoří důmyslně propracovanou alegorii, kterou můžeme vnímat v několika rovinách. Vertikální směr začíná od znázornění Ducha Svatého u stropu, směrem dolů následuje Bůh Otec na trůně s anděly, pod nimi tři archandělé – Gabriel, Rafael a Michael. Ten je ve zbroji s plamenným mečem. Je to výzbroj pro jeho službu: boj proti zlu ve všech podobách. V druhé ruce má Michael váhy, které jsou určeny ke zvážení lidských skutků při přechodu z tohoto světa do věčnosti. V další rovině trůní Blahoslavená Panna Maria s Ježíškem, po její pravici sv. Dominik, kterému podává růženec, po její levici sv. Kateřina Sienská. Pod Madonou je umístěn svatostánek a vše ukončuje tumba mensy.

Oltář je propojen s výzdobou celého kněžiště – a právě zde je druhá rovina, horizontální. Po obou bočních stěnách kněžiště jsou rozesety drobné obrazy nesené andílky, na každé straně sedm. Jsou to růžencová tajemství, kterých je patnáct. Tím patnáctým tajemstvím je socha Panny Marie, kterou korunuje Dítě – Ježíš. Tento zhmotněný záměr proměňuje celé kněžiště ve svatyni růžencovou.

Kostel dnes kromě bohoslužeb využívají k setkávání dominikánští terciáři – členové laického sdružení sv. Dominika.

Svatomichalská gregoriánská schola má kostel domovským kostelem.

Členové laického katolického hnutí Komunita Sant‘Egidio se setkávají v našem kostele k naslouchání Božímu slovu a společné modlitbě a také ke službě těm nejchudším.

„Jsme jedno a není nám to jedno?“ – duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. Většinou se koná první pátek v měsíci od 18.30 do 20.30 hodin v kostele. Více na webu CRSP.

Okolo sv. Valentina „svátku všech zamilovaných“ slavíme každoročně Valentinskou pouť. Záznam z pouti v roce 2021 najdete ZDE.

Více o aktuálním dění na www.svatymichalbrno.cz nebo na FB kostela.

RŮŽENEC

Růženec je staletími osvědčená křesťanská meditativní modlitba, ve které se na základě opakování nejznámějších křesťanských modliteb (Otče náš a Zdrávas Maria) nabízí rozjímavé ponoření se do tajemství Ježíšova života (tzv. tajemství vkládaná do jednotlivých desátků). Stáhnout modlitbu růžence

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2021 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva