Kostel svatého Michala v Brně

DOZVUKY Noci kostelů

Děkujeme za pozitivní ohlasy od návštěvníků kostela sv.Michala.
Jednou z velmi ceněných částí našeho programu byla výstava obrazů, citátů a možnosti krátkého rozjímání v Angeliku na téma „Srdce a modlitba“, která je umístěna v 1.patře kostela. Proto jsme se rozhodli výstavu prodloužit o několik týdnů.
Plakátek po kliknutí ZDE.. Malá ukázka z výstavy kliknutím ZDE..

NOC KOSTELŮ 2024 – kostel Sv. Michala

Přijďte navštívit náš kostel v samém centru Brna. Odkaz na program kliknutím ZDE..

KDY: 7.6.2024 (pátek) od 18:00.

Sant´Egidio – mše sv. za zemřelé lidi bez domova

Komunita Sant’Egidio vás zve na MŠI ZA ZEMŘELÉ lidi bez domova.
Členové komunity mnohé z těchto lidí potkávali při svých službách v terénu.

Pojďme se společně modlit a prosit Pána za ty, kteří zemřeli na ulici nebo v těžkých podmínkách.

Celebruje brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul.

KDE: kostel sv. Michala
KDY: 13. června v 18:00

Seznamovací akce pro SINGLE KATOLÍKY z Brna a okolí již podruhé!

Jsi věřící a single?
Chceš si někoho najít?
Je ti 30–50 let?

Více se dovíš na pozvánce na tuto jedinečnou akci kliknutim ZDE. Neváhej.

Plakátek po kliknuti ZDE.

KDE: Salesiánské středisko mládeže v Brně-Žabinách
KDY: 31.5.2024 od 16:30

BENEFIČNÍ KONCERT na podporu rekonstrukce kostela sv. Jakuba již příští týden u sv.Michala!

Vážený milovníku kvalitní hudby, přijď a zúčastni se benefičního koncertu. Zazní díla F. Kramáře, G. F. Händela, A. Vivaldiho, A. C. Cartellieriho, G. Ch. Wagneseila a dalších. Interpreti a další podrobnosti se zobrazí na plakátku po kliknutí ZDE.

KDE: kostel sv. Michala
KDY: 22.4. 2024 v 18 hodin

Aktuální pořad bohoslužeb najdete níže v Google kalendáři.

Mše svaté latinsky (podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus) – nejsou zveřejňovány níže v aktuálním pořadu bohoslužeb; jsou v neděli v 15.00 hodin.

Pokud nás chcete finančně podpořit můžete:

Jak pulsujeme

 

Celý prostor kněžiště, včetně hlavního oltáře, tvoří důmyslně propracovanou alegorii, kterou můžeme vnímat v několika rovinách. Vertikální směr začíná od znázornění Ducha Svatého u stropu, směrem dolů následuje Bůh Otec na trůně s anděly, pod nimi tři archandělé – Gabriel, Rafael a Michael. Ten je ve zbroji s plamenným mečem. Je to výzbroj pro jeho službu: boj proti zlu ve všech podobách. V druhé ruce má Michael váhy, které jsou určeny ke zvážení lidských skutků při přechodu z tohoto světa do věčnosti. V další rovině trůní Blahoslavená Panna Maria s Ježíškem, po její pravici sv. Dominik, kterému podává růženec, po její levici sv. Kateřina Sienská. Pod Madonou je umístěn svatostánek a vše ukončuje tumba mensy.

Oltář je propojen s výzdobou celého kněžiště – a právě zde je druhá rovina, horizontální. Po obou bočních stěnách kněžiště jsou rozesety drobné obrazy nesené andílky, na každé straně sedm. Jsou to růžencová tajemství, kterých je patnáct. Tím patnáctým tajemstvím je socha Panny Marie, kterou korunuje Dítě – Ježíš. Tento zhmotněný záměr proměňuje celé kněžiště ve svatyni růžencovou.

Kostel dnes kromě bohoslužeb využívají k setkávání dominikánští terciáři – členové laického sdružení sv. Dominika.

Svatomichalská gregoriánská schola má kostel domovským kostelem.

Členové laického katolického hnutí Komunita Sant‘Egidio se setkávají v našem kostele k naslouchání Božímu slovu a společné modlitbě a také ke službě těm nejchudším.

„Jsme jedno a není nám to jedno?“ – duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. Většinou se koná první pátek v měsíci od 18.30 do 20.30 hodin v kostele. Více na webu CRSP.

Okolo sv. Valentina „svátku všech zamilovaných“ slavíme každoročně Valentinskou pouť. Záznam z pouti v roce 2021 najdete ZDE, z roku 2022 ZDE. Více o aktuálním dění na www.svatymichalbrno.cz nebo na FB kostela.

RŮŽENEC

Růženec je staletími osvědčená křesťanská meditativní modlitba, ve které se na základě opakování nejznámějších křesťanských modliteb (Otče náš a Zdrávas Maria) nabízí rozjímavé ponoření se do tajemství Ježíšova života (tzv. tajemství vkládaná do jednotlivých desátků). Stáhnout modlitbu růžence

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Pavel Kafka, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533 033 344
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2024 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva