Kostel svatého Michala v Brně

Nabídka duchovní hudby – sv. Václav

Nabízíme Vám nabídku duchovní hudby, věnovanou poctě sv. Václava – viz. plakátek ZDE.

Kde: kostel sv. Maří Magdalény
Kdy: 27.9. 19:00 hod

NOVINKA – facebooková skupina Farníci sv. Michala v Brně !

Dne 4.8.2023 byla založena otcem Josefem facebooková skupina Farníci sv. Michala.

Hlavní myšlenkou vzniku je přiblížení kněze k farníkům, místo pro komunikaci, inspiraci, pozvánky, informace atd. Místo pro vzájemné duchovní obohacení a povzbuzení.

Chill out pod Petrovem – letní čtvrteční večery v Zahradách pod Petrovem

Léto je v plném proudu, k tomu ještě navíc zajímavý program na čtvrteční večery. Centrum mládeže z Brna zve malé i velké na čtvrteční večery do Zahrad pod Petrovem. Každý večer bude v jiném duchu a letos nás čekají hudební, divadelní, folklorní a filmový. Více informací na plakátku ZDE nebo na sociálních sítích DCM Brno.

KDE: Zahrady pod Petrovem
KDY: 13.7., 20.7., 10.8., 17.8. vždy v 18:30 – 22:00

Třetí SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ (vždy 4. neděle v červenci)

Maria, Matko statečnosti,
ty, která znáš mé srdce,
nedopusť, abych ztratil odvahu.
S důvěrou odevzdávám svůj život do tvých rukou.
Uzdrav mé rány,
kéž mě na cestě provází tvá něha.

Celou modlitbu k III. světovému dni prarodičů a seniorů 2023 zobrazíš po kliknutí ZDE.

„Vám, mladým, kteří se připravujete na odjezd do Lisabonu nebo kteří zažijete Světový den mládeže ve svém bydlišti, bych rád řekl: Než vyrazíte, jděte navštívit své prarodiče, navštivte osamělého, staršího člověka!“ , vyzývá ve svém poselství papež František.
Plná verze Františkova poselství ke dni prarodičů a seniorů je po kliknutí ZDE.

Cyrilometodějské slavnosti VELEHRAD 2023

Ve dnech 4.–5. ČERVENCE 2023 proběhnou na Velehradě za účasti mnoha významných osobností církve i kultury DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE – Cyrilometodějské slavnosti VELEHRAD 2023.
Zároveň si připomeneme 100. výročí úmrtí poslance, senátora a arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.

Namátkou z programu:
Úterý 4. července – Mše svatá pro vozíčkáře, Motlitba za vlast, VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE (Pavlica, Hradišťan, Filharmonie Bohuslava Martinů,…).
Středa 5. července (Slavnost svatých Cyrila a Metoděje) – Modlitba růžence, SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ.
Bohatý program – viz odkaz na plakát.

Aktuální pořad bohoslužeb najdete níže v Google kalendáři.

Mše svaté latinsky (podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus) – nejsou zveřejňovány níže v aktuálním pořadu bohoslužeb; jsou v neděli v 15.00 hodin.

Pokud nás chcete finančně podpořit můžete:

Jak pulsujeme

 

Celý prostor kněžiště, včetně hlavního oltáře, tvoří důmyslně propracovanou alegorii, kterou můžeme vnímat v několika rovinách. Vertikální směr začíná od znázornění Ducha Svatého u stropu, směrem dolů následuje Bůh Otec na trůně s anděly, pod nimi tři archandělé – Gabriel, Rafael a Michael. Ten je ve zbroji s plamenným mečem. Je to výzbroj pro jeho službu: boj proti zlu ve všech podobách. V druhé ruce má Michael váhy, které jsou určeny ke zvážení lidských skutků při přechodu z tohoto světa do věčnosti. V další rovině trůní Blahoslavená Panna Maria s Ježíškem, po její pravici sv. Dominik, kterému podává růženec, po její levici sv. Kateřina Sienská. Pod Madonou je umístěn svatostánek a vše ukončuje tumba mensy.

Oltář je propojen s výzdobou celého kněžiště – a právě zde je druhá rovina, horizontální. Po obou bočních stěnách kněžiště jsou rozesety drobné obrazy nesené andílky, na každé straně sedm. Jsou to růžencová tajemství, kterých je patnáct. Tím patnáctým tajemstvím je socha Panny Marie, kterou korunuje Dítě – Ježíš. Tento zhmotněný záměr proměňuje celé kněžiště ve svatyni růžencovou.

Kostel dnes kromě bohoslužeb využívají k setkávání dominikánští terciáři – členové laického sdružení sv. Dominika.

Svatomichalská gregoriánská schola má kostel domovským kostelem.

Členové laického katolického hnutí Komunita Sant‘Egidio se setkávají v našem kostele k naslouchání Božímu slovu a společné modlitbě a také ke službě těm nejchudším.

„Jsme jedno a není nám to jedno?“ – duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. Většinou se koná první pátek v měsíci od 18.30 do 20.30 hodin v kostele. Více na webu CRSP.

Okolo sv. Valentina „svátku všech zamilovaných“ slavíme každoročně Valentinskou pouť. Záznam z pouti v roce 2021 najdete ZDE, z roku 2022 ZDE. Více o aktuálním dění na www.svatymichalbrno.cz nebo na FB kostela.

RŮŽENEC

Růženec je staletími osvědčená křesťanská meditativní modlitba, ve které se na základě opakování nejznámějších křesťanských modliteb (Otče náš a Zdrávas Maria) nabízí rozjímavé ponoření se do tajemství Ježíšova života (tzv. tajemství vkládaná do jednotlivých desátků). Stáhnout modlitbu růžence

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Pavel Kafka, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533 033 344
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2023 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva