Kostel svatého Michala v Brně

Nedělní návštěva kostela

Platí nadále dispenz, slavte neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo v malém společenství. Hlaste se prosím přes rezervaci na nedělní mše svaté: https://rds-michal-brno.reservio.com/. Ačkoliv je to pro nás všechny nepříjemné, je to nutné pro bezpečné fungování. Přijďte deset minut před začátkem bohoslužby. Děkujeme za pochopení. Bez registrace je úterý, čtvrtek, sobota ve 20 hod.

Protože nemůžeme všichni slavit bohoslužby, proto v neděli po dopolední bohoslužbě od 11.30 do 12 hodin můžete přijít do kostela k modlitbě a svatému přijímání, slavení svátosti smíření.

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021 v Diecézní charitě Brno podle prvních průběžných výsledků vynesla 17 285 538 korun. Diecézní charita Brno upřímně děkuje všem, kteří Tříkrálovou sbírku podpořili. Kvůli náročným podmínkám je dosavadní výtěžek ve srovnání s loňskou sbírkou o 12 954 007 korun menší. Sbírka do pokladniček skončila 24. ledna, přispět ale lidé stále mohou online až do konce dubna na webu www.trikralovasbirka.cz. Více v Tiskové zprávě DCHB zde.

Jsme jedno a není nám to jedno

Duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. V pátek 5. března od 18.30 hodin mše svatá, přednáška, adorace v našem kostele. Více na webu CRSP.

Vzdělávání v bezpečí domova!

Také máte ve svém okolí seniory, kteří jsou nyní doma a chybí jim setkávání? Nechceme již čekat, až nám setkávání někdo povolí, ale chceme tomu jít naproti skrze programy k online setkávání určené. Připravili jsme proto první nabídku kurzů zaměřených na ovládání chytrého telefonu, tabletu či notebooku a také kurz angličtiny v různých pokročilostech. …více

Fotografie z letošní Valentinské pouti

Pokud se chcete podívat do příprav, zákulisí pouti, také toho, co nebylo vidět v televizi Noe, tak se podívejte na fotogalerii, jak vypadala Valentinská pouť 2021. ZDE najdete odkaz. Děkujeme spolku fotografů Člověk a Víra, jmenovitě panu Ladislavu Buškovi za zachycení atmosféry na Valentinské pouti.

Aktuální pořad bohoslužeb najdete níže v Google kalendáři. Na nedělní bohoslužby (10.30 a 18.30 hodin) se rezervujte ZDE. Lektoři Božího slova se zapisujte zde: https://1url.cz/4z6EK.

Podrobnosti k účasti najdete v článku ZDE.

Mše svaté latinsky (podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus) – nejsou zveřejňovány níže v aktuálním pořadu bohoslužeb; jsou v neděli v 15.00 hodin.

Celý prostor kněžiště, včetně hlavního oltáře, tvoří důmyslně propracovanou alegorii, kterou můžeme vnímat v několika rovinách. Vertikální směr začíná od znázornění Ducha Svatého u stropu, směrem dolů následuje Bůh Otec na trůně s anděly, pod nimi tři archandělé – Gabriel, Rafael a Michael. Ten je ve zbroji s plamenným mečem. Je to výzbroj pro jeho službu: boj proti zlu ve všech podobách. V druhé ruce má Michael váhy, které jsou určeny ke zvážení lidských skutků při přechodu z tohoto světa do věčnosti. V další rovině trůní Blahoslavená Panna Maria s Ježíškem, po její pravici sv. Dominik, kterému podává růženec, po její levici sv. Kateřina Sienská. Pod Madonou je umístěn svatostánek a vše ukončuje tumba mensy.

Oltář je propojen s výzdobou celého kněžiště – a právě zde je druhá rovina, horizontální. Po obou bočních stěnách kněžiště jsou rozesety drobné obrazy nesené andílky, na každé straně sedm. Jsou to růžencová tajemství, kterých je patnáct. Tím patnáctým tajemstvím je socha Panny Marie, kterou korunuje Dítě – Ježíš. Tento zhmotněný záměr proměňuje celé kněžiště ve svatyni růžencovou.

Kostel dnes kromě bohoslužeb využívají k setkávání dominikánští terciáři – členové laického sdružení sv. Dominika.

Svatomichalská gregoriánská schola má kostel domovským kostelem.

Členové laického katolického hnutí Komunita Sant‘Egidio se setkávají v našem kostele k naslouchání Božímu slovu a společné modlitbě a také ke službě těm nejchudším.

„Jsme jedno a není nám to jedno?“ – duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. Většinou se koná první pátek v měsíci od 18.30 do 20.30 hodin v kostele. Více na webu CRSP.

Okolo sv. Valentina „svátku všech zamilovaných“ slavíme každoročně Valentinskou pouť. Záznam z pouti v roce 2021 najdete ZDE.

Více o aktuálním dění na www.svatymichalbrno.cz nebo na FB kostela.

RŮŽENEC

Růženec je staletími osvědčená křesťanská meditativní modlitba, ve které se na základě opakování nejznámějších křesťanských modliteb (Otče náš a Zdrávas Maria) nabízí rozjímavé ponoření se do tajemství Ježíšova života (tzv. tajemství vkládaná do jednotlivých desátků). Stáhnout modlitbu růžence

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2021 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva