Kostel svatého Michala v Brně

Benefiční koncert pro jižní Moravu

Srdečně vás zveme na charitativní koncert v sobotu 31. července 2021 v 18:00 hodin v našem kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí.

Na programu: G. Ph. Telemann, J. Bodin de Boismortier, J. M. Hotteterre

Lukáš M. Vytlačil – barokní flétny

Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na podporu obnovy kostelů poškozených tornádem na jižní Moravě.

Pokud nemůžete přijít na koncert, můžete darovat do sbírky: https://donator.cz/donator/hodoninsko

Více na FB: https://www.facebook.com/events/178890170955159

První Světový den prarodičů a starých lidí

V neděli 25. července se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí. Svatý otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20).

Papež v té souvislosti poukázal na trojici pilířů, jejichž obnova přísluší právě nejstarší generaci: sny, paměť a modlitba. První – totiž pilíř snů – odkazuje ke spojenectví mezi mladými a starými: „Kdo, ne-li mladí, může převzít sny starších a pokračovat v nich? K tomu je však třeba neustávat ve snění, v pěstování snů o spravedlnosti, míru a solidaritě…“ Videoposelství a celý text poselství papeže Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210623papez-ke-dni-prarodicu-strezte-koreny-predavej-viru-mladym-a-pecujte-o-nejmensi

Odpustky se udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl papeže) věřícím, kteří se při této příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu nebo jiných oslav po celém světě. Pro získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci. Více: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210623odpustky-ke-svetovemu-dni-prarodicu-a-starych-lidi

 

 

Pouť v kapli u sv. Anny ve Fakultní nemocnice u sv. Anny

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně bude v kapli sv. Anny slavnostní bohoslužba 24. 7. ve 14,30 hodin. Mši svatou bude sloužit o. Pavel Havlát.

Poutsvanna2021(1)

 

Dary za rok 2021 – vyšší odpočet základu daně

Novelizací zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb. je pro rok 2021 mimořádně navýšena odpočitatelná položka daru církvi fyzických i právnických osob na 30 % základu daně (v předchozích letech max. 10 %). Darovat můžete ve prospěch farnosti Brno-sv. Michal:

Pokud se v letošním roce nově zaregistrujete jako donátoři a přispějete do fondu PULS, bude příspěvek našeho kostela za rok 2021 snížen o 500 Kč za každého nového donátora. Pokud přispějete do Fondu PULS dostanete Potvrzení o darech k daňovým účelům automaticky.

Chill out pod Petrovem – divadelní

Tentokrát se 15. 7. 2021 od 18,30 hodin můžete těšit na divadlo v Zahradách pod Petrovem:

18,45 hodin Vítězslav Marčík mladší s jeho vystoupením Malý princ.

20,15 hodin následuje vystoupení Mezi nebem a zemí z Divadlo Prkno

Více o události na FB a v diskuzi.

Vstupné zdarma. Akce je finančně podpořena Biskupstvím brněnským a Městskou částí Brno-střed.

 

Aktuální pořad bohoslužeb najdete níže v Google kalendáři. Lektoři Božího slova se zapisujte zde: https://1url.cz/4z6EK.

Mše svaté latinsky (podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus) – nejsou zveřejňovány níže v aktuálním pořadu bohoslužeb; jsou v neděli v 15.00 hodin.

Celý prostor kněžiště, včetně hlavního oltáře, tvoří důmyslně propracovanou alegorii, kterou můžeme vnímat v několika rovinách. Vertikální směr začíná od znázornění Ducha Svatého u stropu, směrem dolů následuje Bůh Otec na trůně s anděly, pod nimi tři archandělé – Gabriel, Rafael a Michael. Ten je ve zbroji s plamenným mečem. Je to výzbroj pro jeho službu: boj proti zlu ve všech podobách. V druhé ruce má Michael váhy, které jsou určeny ke zvážení lidských skutků při přechodu z tohoto světa do věčnosti. V další rovině trůní Blahoslavená Panna Maria s Ježíškem, po její pravici sv. Dominik, kterému podává růženec, po její levici sv. Kateřina Sienská. Pod Madonou je umístěn svatostánek a vše ukončuje tumba mensy.

Oltář je propojen s výzdobou celého kněžiště – a právě zde je druhá rovina, horizontální. Po obou bočních stěnách kněžiště jsou rozesety drobné obrazy nesené andílky, na každé straně sedm. Jsou to růžencová tajemství, kterých je patnáct. Tím patnáctým tajemstvím je socha Panny Marie, kterou korunuje Dítě – Ježíš. Tento zhmotněný záměr proměňuje celé kněžiště ve svatyni růžencovou.

Kostel dnes kromě bohoslužeb využívají k setkávání dominikánští terciáři – členové laického sdružení sv. Dominika.

Svatomichalská gregoriánská schola má kostel domovským kostelem.

Členové laického katolického hnutí Komunita Sant‘Egidio se setkávají v našem kostele k naslouchání Božímu slovu a společné modlitbě a také ke službě těm nejchudším.

„Jsme jedno a není nám to jedno?“ – duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. Většinou se koná první pátek v měsíci od 18.30 do 20.30 hodin v kostele. Více na webu CRSP.

Okolo sv. Valentina „svátku všech zamilovaných“ slavíme každoročně Valentinskou pouť. Záznam z pouti v roce 2021 najdete ZDE.

Více o aktuálním dění na www.svatymichalbrno.cz nebo na FB kostela.

RŮŽENEC

Růženec je staletími osvědčená křesťanská meditativní modlitba, ve které se na základě opakování nejznámějších křesťanských modliteb (Otče náš a Zdrávas Maria) nabízí rozjímavé ponoření se do tajemství Ježíšova života (tzv. tajemství vkládaná do jednotlivých desátků). Stáhnout modlitbu růžence

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2021 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva